logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Aktuality

Ambulancia lekárskej genetiky Nitra

Ambulancia lekárskej genetiky v Nitre je moderné neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré ponúka komplexné diagnostické služby v oblasti lekárskej genetiky.

  • Konzultácie tehotných a párov s poruchami plodnosti
  • Klinicko – genetické vyšetrenie detí a dospelých s vývojovou alebo mentálnou poruchou
  • Klinicko – genetické vyšetrenie osôb s dedičným ochorením, resp. osôb s onkologickou záťažou v osobnej / rodinnej anamnéze
  • Prediktívne testovanie známej „rodinnej“ mutácie
  • Ľudský, odborný a profesionálny prístup k pacientom

GHC GENETICS SK ako spoluriešiteľ APVV projektu

V spolupráci s Lekárskou fakultou UK sme sa v roku 2021 zapojili do výskumného APVV projektu pod názvom: Pohlavne špecifický geneticko-endokrinný pohľad na poruchy autistického spektra.

Projekt potrvá do konca roka 2024.

Navrhovaný projekt je zameraný na skúmanie pohlavne špecifických rozdielov v genetickom pozadí a v metabolických dráhach steroidogenézy súvisiacich s pohlavnými hormónmi. Zameria sa na pohlavne špecifické vzťahy medzi dermatoglyfmi a behaviorálnymi a kognitívnymi charakteristikami u jedincov s PAS.

Ako COVID-19 súvisí s krvnou skupinou a cukrovkou? Toto zistili štúdie

Tematický rozhovor nášho kolegu Mgr. Mariana Baldoviča, PhD. v HN Science

Majú otcovia z hľadiska genetiky privilégiá?

Zaujímavý rozhovor nášho kolegu doc. RNDr. Vladimíra Feráka, CSc. ku dňu otcov na portáli Veda na dosah

Testovanie DNA spôsobilo vo svete revolúciu. Odhaľte tajomstvo vašich génov.

Zaujímavý článok na iZdravie.sk s komentárom nášho riaditeľa RNDr. Michala Konečného, PhD.

Ako bude vyzerať človek budúcnosti. Naozaj vymiznú modrooké blondíny?

Analýza archaickej DNA

Na to, aby veda dokázala predpovedať budúci vývoj, potrebuje poznať minulosť. Vedný odbor archeogenetika sa zaoberá výskumom a analýzou archaickej DNA.

Je to DNA, ktorá sa nachádza v archeologickom alebo inom historickom, prípadne muzeálnom materiáli organického pôvodu. Nemusí ísť len o ľudské kostrové pozostatky, ale aj o zvyšky potravy, semien, oblečenia, zubného kameňa, fosílií alebo pôdy,“ hovorí Marián Baldovič z Katedry molekulárnej biológie Univerzity Komenského v Bratislave.

Do pôsobnosti archeogenetiky patrí aj analýza DNA vzoriek súčasných ľudí a formovanie antropologických aj evolučných hypotéz.

Sto rokov UK

Univerzita Komenského vznikla pred sto rokmi, Prírodovedecká fakulta pred osemdesiatimi rokmi. Na oslave jubilea odznela začiatkom októbra skvelá prednáška docenta Vladimíra Feráka, ktorú s láskavým dovolením autora uverejňujeme.

Celý článok nájdete tu.

Testovanie DNA spôsobilo vo svete revolúciu. Odhaľte tajomstvo vašich génov

Existuje celý rad dedičných, mnohokrát až raritných ochorení, ktoré sa pri odovzdávaní genetickej informácie z generácie na generáciu môžu prejaviť. No netreba hneď uvažovať o najrôznejších diagnózach, gény v sebe ukrývajú omnoho viac. Sú súčasťou DNA, ktorá rozhoduje o našej jedinečnosti – a tá je ukrytá v každej bunke ľudského tela.

Odhaliť osud

Od svojich rodičov každý zdedil vlastnú zbierku génov vrátane tých chybných, ktoré sa však nikdy nemusia prejaviť. Napríklad mutáciu génu spôsobujúca rakovinu prsníka či vaječníkov. Pretože ani fakt, že ho analýza DNA odhalí, neznamená najhoršiu správu. Taká žena rakovinu nikdy dostať nemusí, ale až so 70% pravdepodobnosťou môže.

„V prípade výskytu symptómov dedičného

tech.sme.sk: Gén pre homosexualitu u ľudí nenašli.... s komentárom doc. Feráka

"Tak ako neexistuje konkrétny gén pre IQ, telesnú výšku alebo krvný tlak, neexistuje ani pre homosexualitu. Je to dané tým, že ide o polygénne podmienený znak, to znamená, že zaangažovaných je veľké množstvo DNA úsekov, a až na niekoľko málo elementov ich nevieme presne identifikovať," hovorí Ferák.

Čo hovorí DNA o evolúcii nášho druhu

Prednáška nášho kolegu doc. RNDr. Vladimíra Feráka, CSc. v rámci:

Veda v cenTTre

Tematické večery, kde vedci z nášho regiónu približujú študentom, odbornej i laickej verejnosti pútavou formou výsledky vedy a výskumu z oblasti
prírodných vied.
Neformálne prostredie, skvelá prednáška, podnetná diskusia už 26.03.2019 o 18,00 v bare Partizáni. v Trnave.

Od zavraždenia cárskej rodiny ubehlo rovných sto rokov: Prípad ukazuje, aké je dnes Rusko a ako zle sa vyrovnalo s minulosťou

Jedna z fám je, že kosti, ktoré našli v hrobe, nepatria členom cárskej famílie. Takéto hlasy idú aj z oficiálnych miest, veď už výbor zriadený pravoslávnou cirkvou nesie názov Patriarchálny výbor pre kontrolu výsledkov expertíz pravdepodobných cárskych pozostatkov - čiže už v názve spochybňuje objavené pozostatky. „Veda má na to jednoznačnú odpoveď. Už pri nájdení pozostatkov viaceré indície naznačovali, že by mohlo ísť práve o rodinu posledného ruského cára, konkrétne miesto uloženia a stav pozostatkov, platinové časti chrupu, projektily aj individuálny vek a pohlavie jedincov. Analýza DNA z nájdených pozostatkov jednoznačne potvrdila autenticitu tohto nálezu. Šlo o viacero nezávislých analýz tímov zložených z medzinárodne uznaných odborníkov,“ hovorí Marián Baldovič 

DNA nepustí: Najnovšie poznatky o našom pôvode vás prekvapia

Takúto prednášku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ešte asi nemali. Fakty, ktoré sa učíme na základných a stredných školách a na ktorých stojí naše vnímanie histórie, sa menia od základov. Neprichádza s tým však žiadny nový unikátny objav vykopaný z hĺbky zeme či nájdený rukopis. Zemetrasenie prináša DNA. Presnejšie, archeogenetika. Na Slovensku sa jej venuje vedec MARIAN BALDOVIČ (38) ...

Genetik Vladimír Ferák: Z DNA prečítame veľa, nie však všetko

Pred štvrťstoročím takmer nikto netušil, čo je to DNA, dnes túto skratku pozná aj malé dieťa. Genetik docent Vladimír Ferák sa dokonale orientuje v spleti čiarok a čísel, ktoré spoľahlivo odhalia páchateľa, identifikujú obeť, určia otca, prapredka alebo varujú pred genetickým ochorením.

Genetik: Sme rovnako Maďarmi, ako sú oni starými Slovákmi

Aj keby jestvovali starí Slováci, geneticky by sme neboli ich väčší dedičia ako trebárs Maďari. Genetik MARIAN BALDOVIČ vraví, že spájať gény s národnosťou nemá zmysel.

Praví Slováci z genetického hľadiska vôbec neexistujú

Genetika je veľmi širokou disciplínou s mnohými špecializovanými oblasťami, ale aj atraktívnymi zákutiami. Americké kriminálne seriály, spájanie hollywoodskych hviezd s genetickými vyšetreniami či túžba poznať svojich predkov popularizujú genetiku čoraz viac aj medzi laickou verejnosťou. Rozhodli sme sa pootvoriť dvere trinástej komnaty a porozprávať sa s odborníkom na genealógiu a forenznú genetiku – docentom Vladimírom Ferákom.

Aké sú tajomstvá DNA pri objasňovaní trestných činov?

„Keďže ľudská DNA sa skladá z troch miliárd báz, a priemerne v každej tisícej (103) báze sa dvaja jedinci od seba odlišujú, medzi dvomi ľuďmi musíme očakávať približne 3 milióny (3 x 109 : 103) odlišností v sekvencii DNA. To je postačujúci počet odlišností na jednoznačnú identifikáciu každého jedinca,“ vysvetľuje doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc., ktorý už 25 rokov pôsobí ako súdny znalec z odboru genetika, odvetvie analýza DNA.

Testy otcovstva: Sú slovenské ženy verné?

Je naozaj pravdou, že až štvrtina mužov nie sú otcami detí, ktoré vychovávajú? Dá sa analyzovať DNA tak rýchlo, ako v seriáloch CSI? O tom, ale aj bezpečnosti GMO potravín a vplyve prostredia na našu DNA sa so známym genetikom doc. VLADIMÍROM FERÁKOM rozprávala JULIÁNA BIELIKOVÁ. 

Chytať zločincov podľa DNA tak rýchlo ako v seriáloch? Na Slovensku zabudnite

Identifikácia DNA neslúži len na dolapenie zločincov, akým bol napríklad Ondrej Rigo.

Ľudia si bežne dávajú robiť genetické testy na určenie otcovstva aj toho, či bude ich bábätko zdravé. Je naozaj pravda, že až štvrtina mužov nie sú otcami detí, ktoré vychovávajú? Dá sa analyzovať DNA tak rýchlo ako v seriáloch CSI? O tom, ale aj o bezpečnosti GMO potravín a vplyve prostredia na našu DNA sa so známym genetikom docentom VLADIMÍROM FERÁKOM (79) rozprávala JULIÁNA BIELIKOVÁ.

Gény od troch rodičov

Správa o tom, že sa narodilo dieťa s génmi od troch rodičov, obletela zemeguľu koncom minulého roku. Genetické manipulácie sa v posledných rokoch približujú k hranici zakázaného územia. O tom, na čo sú takéto postupy dobré, ale aj o genetickom stopovaní našich prapredkov sa rozprávame s genetikom Vladimírom Ferákom.

Anjeli strážni Jána Matúška

Forenzný genetik a molekulárny biológ, ktorý ako prvý a jediný Slovák prešiel školením DNA v americkej akadémii FBI. Je zakladateľom kriminalistickej DNA analýzy na Slovensku a súdnym znalcom v odbore genetiky. S hosťom Anjelov strážnych Jánom Matušekom sa rozprávala Alena Heribanová

Vďaka génovej manipulácii sa narodilo dieťa troch rodičov. Aké sú následky?

Je to chlapec, má päť mesiacov a „vznikol“ v Mexickom laboratóriu, aby sa jeho tvorca vyhol trestnému stíhaniu - keďže Amerika tieto techniky zakázala. Dieťa má totiž v sebe genetické informácie od troch rodičov.
Video: Uznávaný genetik, docent Vladimír Ferák z GHC Genetics sk, s.r.o. popisuje technológiu „troch rodičov“.