Pre pacientov

+421 2 4319 1912

Pre lekárov

Laboratórium genomickej medicíny

Počiatky Laboratória genomickej medicíny GHC GENETICS SK siahajú do roku 2005 kedy sa vtedajší pracovníci začali zaoberať analýzou DNA a vykonávaním testov založených na analýze ľudskej DNA. Momentálne sme jedno z mála zariadení na Slovensku, ktoré vykonáva komplexné genetické a genomické analýzy širokého spektra genetických ochorení a genetických predispozícií vo vlastnom akreditovanom laboratóriu. Okrem toho sa venujeme vykonávaniu paternitných testov, súdno-znaleckých DNA testov a genografických DNA testov pôvodu. Vzorky DNA nikam neposielame, všetky analýzy vykonávame v našom laboratóriu a sú u nás v úplnom bezpečí.

Pracovisko máme vybavené špičkovou technikou, využívame najmodernejšie technológie a disponujeme vysoko odborným zázemím s vlastnou ambulanciou lekárskej genetiky a vďaka tomu sme schopní poskytovať komplexné služby v najvyššej kvalite. Neustále sa vzdelávame, zúčastňujeme sa odborných konferencií a kongresov, zapájame sa do medzilaboratórnych kontrol kvality, sledujeme novinky v odbore, priebežne modernizujeme vybavenie nášho laboratória, rozširujeme portfólio ponúkaných služieb a v neposlednom rade počúvame potreby našich klientov.

Laboratórium genomickej medicíny GHC GENETICS SK je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) ako zdravotnícke laboratórium podľa normy STN EN ISO 15189:2012 a je spôsobilé vykonávať laboratórnu diagnostiku v lekárskej genetike a medicínskej genomike. Medzi základné využívané metódy patrí RT-PCR, fragmentačná analýza, Sangerovo sekvenovanie, NGS a ďalšie.

Tím Laboratória genomickej medicíny tvoria špičkoví odborníci vo svojom odbore

RNDr. Michal Konečný, PhD.

Odborný riaditeľ, laboratórny diagnostik

Vyštudoval Katedru genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, je autorom článkov v slovenských aj zahraničných odborných žurnáloch, mnohých odborných a didaktických. V minulosti bol členom niekoľkých pracovných skupín MZ SR (pre zriedkavé ochorenia, pre diagnostiku KRAS/NRAS mutácií a pre diagnostiku syndrómu HBOC). V súčasnosti pôsobí druhé funkčné obdobie ako prezident odbornej genetickej spoločnosti (SSLG SLS). Pôsobí ako oponent a prednášajúci pre vysokoškolské pracoviská PriF a LF UK v Bratislave alebo FPV UCM v Trnave. V rámci svojej odbornosti sa zameriava najmä na humánnu genomiku a nové technológie postavené na báze masívneho paralelného sekvenovania.Keď nešéfuje v práci, tak sa vo voľných chvíľach venuje všetkým svojim deťom, prírode, dobrovoľníckej činnosti, alebo behá po poľných cestách.

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Laboratórny diagnostik, súdny znalec

Absolvent PriF UK odboru antropológia. Venuje sa analýzam mitochondriálnej a Y chromozómovej DNA v populáciách Slovenska a štúdiu genetických faktorov viacerých ochorení. Má dlhoročné skúsenosti s rôznymi metódami analýzy ľudskej DNA ako aj archaickej DNA z archeologického materiálu. Podieľa sa na vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti Katedry molekulárnej biológie PRIF UK. Pôsobí aj ako súdny znalec z odboru genetika, odvetvie analýza DNA. Obľúbené činnosti: kniha, gitara, bicykel, plávanie.

RNDr. Lenka

Wachsmannová, PhD.
Laboratórny diagnostik

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK odboru genetika. V rámci svojho pôsobenia na Ústave experimentálnej onkológie (BMC ÚEO SAV) SAV sa podieľala na viacerých vedecko-výskumných projektoch, ako napr. diagnostika familiárnej adenomatóznej polypózy a štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. V rámci pedagogickej činnosti pôsobila ako školiteľka a oponentka záverečných prác. V rámci svojho voľného času trénuje zručnosť pri ručných prácach.

Mgr. Nikola Pavlíková

Vedúca administratívneho oddelenia

Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Následne pracovala na administratívnych pozíciách v inžinieringovo-projekčnej spoločnosti, neskôr pre dodávateľskú spoločnosť z oblasti energetiky. K nášmu genetickému tímu sa pridala v roku 2019 a má na starosti administratívny, ekonomický a personálny chod pracoviska. Energiu si dobíja v prírode a má rada kreatívnu tvorbu.

Eva
Juríková

Laborant

Dlhé roky pracovala ako diplomovaný zdravotnícky laborant v oblasti klinickej a molekulárnej genetiky, cytogenetiky. Vyštudovala Strednú zdravotnú školu odbor zubný laborant, keďže mala chuť ďalej študovať úspešne ukončila Strednú zdravotnú školu, odbor zdravotnícky laborant a ukončila špecializáciu v odbore Laboratórne metódy v genetike. Okrem toho sa nám perfektne stará o poriadok v laboratóriu, ale najmä príjemnú atmosféru.

Mgr. Vladimír Eliaš

Laboratórny diagnostik

Absolvent Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, študijného programu biochémia. K nášmu tímu sa pridal v auguste 2021 ako výpomoc pri diagnostike SARS-CoV-2. Aktuálne sa naplno venuje diagnostike DNA markerov spojených s parodontitídou, paropatogénnych baktérií, intolerancií a tiež pomáha na príjme materiálu. Voľný čas rád trávi v prírode na hubách, ale nepohrdne ani dobrým filmom či seriálom.

Mgr. Gabriela Krasňanská

Laboratórny diagnostik

Absolventka Katedry biológie Fakulty prírodných vied, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Po ukončení štúdia vstúpila do nášho kolektívu a súčasne si svoje vzdelanie rozširuje o doktorandské štúdium v odbore molekulárna biológia. V laboratóriu sa zaoberá najmä metódami masívneho paralelného sekvenovania, ako je príprava DNA knižníc, spracovanie dát a následná interpretácia výsledkov. Popri laboratórnej činnosti sa venuje aj poriadku vo firme ako interný audítor. Vo voľných chvíľach, ktorých vzhľadom na prebiehajúce doktorandské štúdium nie je veľa, trávi rada čas v prírode pri behaní, prípadne na jóge.

Mgr. Tomáš Pavlík

Prevádzka a marketing

Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. V minulosti pracoval pre spoločnosti pôsobiace v oblastiach priemyslu, energetiky a marketingu. S našou spoločnosťou začal spolupracovať v období covidu kedy nám pomohol rozbehnúť testovanie a diagnostiku tohoto ochorenia. Momentálne má na starosti prevádzkové záležitosti laboratória, ambulancie a marketing spoločnosti. Taktiež sa venuje príprave a realizácií nových projektov v rámci spoločnosti. Voľné chvíle trávi najradšej s rodinou a priateľmi, cestuje a keď je čas tak si aj zašportuje.

Mgr. Adela Romaňáková

Administratívny pracovník

Absolventka Fakulty managementu UK v odbore manažment a ekonómia. Po ukončení štúdia sa v roku 2024 stala súčasťou nášho tímu a stará sa najmä o administratívny proces spojený s objednávkami od klientov pri všetkých typoch našich testov. Svoj voľný čas rada využije výletom do zahraničia, prechádzkami alebo turistikou v horách.

Mgr. Gabriela Bľandová

Laboratórny diagnostik

Mgr. Alexandra Piteľová, PhD.

Laboratórny diagnostik

Mgr. Martina Belišová

Laborant

Mgr. Karin Ďurišová

Laborant

Novinky

Workshop pre klinických genetikov 2024

Workshop pre klinických genetikov 2024

Laboratórium genomickej medicíny GHC GENETICS SK   si Vás dovoľuje pozvať na workshop „Molekulárna genetika pre klinických genetikov“    …

2560 1920 admin
  • 1
  • 2

Najčastejšie
kladené
otázky

  • Vami zvolený test je potrebné pridať najprv do košíka. V ďalšom kroku vyplníte fakturačné a doručovacie údaje, zvolíte si dopravu a spôsob platby a odošlete objednávku.

  • V prvom rade vám zašleme (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom na odber biologického materiálu. Následne nám vzorky zašlete na analýzu a ak ste tak ešte neurobili, zaplatíte cenu testu prevodom/vkladom na náš účet. Po prijatí vašej vzorky vykonáme laboratórnu analýzu, zostavíme správu s výsledkom testu, ktorú vám zašleme buď elektronicky e-mailom (bezplatne), v tlačenej forme poštou alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne (v obidvoch prípadoch za príplatok).

  • Doba potrebná pre laboratórne vyšetrenie (analýzu vzorky) a termín dodania výsledku sa líšia podľa typu a zložitosti vyšetrenia. Obvykle je to niekoľko týždňov, pri komplexných testoch až niekoľkých mesiacov. Garantovaná doba výsledku je uvedená v popise každého testu na našich webových stránkach. V prípade niektorých testov je možné si zvoliť príplatkovú službu EXPRES, kedy výsledky pre vás spracujeme v expresnom termíne.

  • Napíšte nám na info@ghc.sk, alebo volajte na tel.: +421 2 4319 1912. Vaše údaje opravíme.

  • V prípade ak vám neprišiel email s výsledkom, skontrolujte si prosím priečinok SPAM/nevyžiadaná pošta. Ak ste výsledok nenašli ani tam, kontaktujte nás na info@ghc.sk.

  • Napíšte nám na info@ghc.sk, alebo volajte na tel.: +421 2 4319 1912, prípadne vyplňte kontaktný formulár.

Začnite písať