logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Profil spoločnosti

Náš príbeh

Laboratórium DNAtest, s.r.o. vzniklo (zápisom do obchodného registra) začiatkom roka 2005 ako pracovisko, zamerané na analýzu DNA a vykonávanie testov založených na analýze ľudskej DNA. Jeho zakladajúci pracovníci, doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. a Mgr. Ján Matúšek využili dlhoročné skúsenosti, ktoré nadobudli počas predchádzajúceho ...

Profil

LABORATÓRIUM GENOMICKEJ MEDICÍNY disponuje tímom skúsených odborníkov, ktorí využívajú moderné metódy a najnovšie poznatky o analýze DNA. Kolektív sa dlhodobo venuje vykonávaniu forenzných, paternitných testov, súdno-znaleckých DNA testov, genografických testov, medicínskych genomických analýz DNA pre zdravotnícke účely ako aj pre samoplatcov ...

Humor máme v DNA

Na konci DŇA, spravíme analýzy až do DNA... prajeme pekný zvyšok DNA... :-)