logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

ANCESTREE DUO

179€

Genografický test DUOLINEA poskytne informáciu o najhlbších geografických koreňoch mužskej línie Vašich predkov. Pri tomto teste analyzujeme dve rozličné molekuly DNA: jednak tzv. mitochondriálnu DNA (mtDNA), ktorú majú ženy aj muži, ale do ďalšej generácie ju prenášajú výlučne ženy (prenos "po praslici"), jednak Y-chromozómálnu DNA (Y-DNA), ktorú majú len muži a prenášajú ju vždy len na svojich synov (prenos "po meči"). Keďže  ženy Y-chromozóm nemajú, tento test možno vykonať len u muža; pričom poskytuje informáciu o ženskej aj mužskej línii jeho predkov. Formou darčekového poukazu môžete test objednať ako dar pre blízku osobu.

Ako postupovať? Navštívte našu stránku www.ancestree.sk, kde si vyberiete test a vytvoríte objednávku.

  • Ak si test objednáte, zašleme Vám poštou odberovú tyčinku aj s návodom na jednoduchý výter ústnej sliznice.
  • Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu podľa platobných pokynov.
  • Vykonáme analýzu mtDNA, stanovíme sekvenciu stavebných jednotiek (tzv. báz) oblasti mtDNA, nazývanej hypervariabilná oblasť 1, z ktorej vyplynie Váš HVR1 haplotyp, a na jeho základe určíme príslušnosť k mtDNA haploskupine, nazývanej aj „mtDNA klan“. Súčasne vykonáme analýzu Y-DNA, pri ktorej sa zameriame na 23 presne určených vysoko variabilných úsekov DNA chromozómu Y, nazývaných markery typu STR, a tým určíme Váš Y-DNA haplotyp, na základe ktorého stanovime príslušnosť k Y-DNA haploskupine („Y-DNA klanu“). O príslušnosti k mtDNA aj Y-DNA haploskupinám vyhotovíme ozdobné certifikáty
  • Certifikáty Vám zašleme poštou spolu so základnými informáciami o nájdených haploskupinách, mapkami ich geografického rozšírenia v Európe alebo vo svete, a informáciami o početnosti daných haplotypov a haploskupín v našej populácii.

Zdieľať:

Genografický test DUOLINEA je kombináciou testov MATERNALINEA a PATERNALINEA, vykonaných u jednej osoby (mužského pohlavia).

Nie je k dispozícii

Nie je k dispozícii