logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Dental BAC

70€

Rozsah vyšetrenia: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Campylobacter rectus (Cr), Capnocytophaga gingivalis (Cg), Eikenella corrodens (Ec), Eubacterium nodatum (En), Fusobacterium sp. (Fsp), Parvimonas micra (Pm), Prevotella intermedia (Pi), Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forsythia (Tf), Treponema denticola (Td)

Zdieľať:

Termín "parodontálne ochorenia" zahŕňa širokú škálu chronických zápalových stavov ďasien (alebo mäkkých tkanív obklopujúcich zuby), alveolárnej kosti a väzív (kolagénové vlákna spojivového tkaniva, ktoré pripájajú zub k alveolárnej kosti). Parodontitída je multifaktoriálne chronické ochorenie, pre vznik ktorého je nevyhnutná prítomnosť určitého druhu alebo množstva baktérií, neregulovanej imunitnej odpovede organizmu a ďalších rizikových faktorov (fajčenie, diabetes, nedostatočná orálna hygiena). Parodontitídy môžeme rozdeliť na:

Agresívne parodontitídy (AP, rýchlo progredujúce) – tvoria asi 5% všetkých parodontitíd a sú typické pre mladšiu generáciu pacientov, pričom sa začínajú prejavovať okolo 13. roku života, častejšie u žien.

Chronické parodontitídy (CHP) – jedná sa o najčastejšie parodontitídy dospelých a tvoria asi 95% všetkých parodontitíd. Zväčša sa začínajú vyvíjať ako gingivitídy okolo 15. roku života. 

Jedným zo zásadných rizikových faktorov vzniku a zotrvávania procesu parodontitídy je prítomnosť agresívnych tzv. paropatogénnych baktérií, ktoré sú na základe spoločných vlastností zaradené do podskupín, resp. komplexov:

Fialový a oranžový združený komplex – jedná sa o baktérie, tzv. skorých kolonizátorov. Majú stredný patogénny potenciál a sú súčasťou biofilmu. Týmto vytvárajú podklad pre pôsobenie ďalších baktérií. Medzi zástupcov tohtokomplexu patria napr. Campylobacter rectus alebo Eubacterium nodatum.

Baktérie oranžového komplexu (Prevotella intermedia, Parvimonas micra a Fusobacterium nucleatum) sú stredne až vysoko patogénne a vytvárajú spojenie medzi skorými kolonizátormi a baktériami červeného komplexu.

Baktérie červeného komplexu sú vysoko patogénne baktérie (Porphyromonas gingivalis, Tannerella Forsythia či Treponema denticola), ktoré sú schopné degradovať napadnuté tkanivo a migrovať v epitelových bunkách.

Baktérie tzv. zeleného komplexuEikenella corrodens a Capnocytophaga sputigena /gingivalis.

Hlavnou baktériou s vysoko patogénnym potenciálom je Aggregatibacter actinomycetemcomitans, ktorý dokáže odolávať imunitnej odpovedi hostiteľa a enzymaticky ničiť napadnuté tkanivo.

Nie je k dispozícii

Gingiválny ster

Poznámka: Odporúčame, aby uvedený odber uskutočnil príslušný lekár špecialista.

Odberová súprava sa skladá s 5 sterilných papierových čapíkov, zatvárateľnej skúmavka, žiadanky, obálky.

Upozornenia: Pred odberom aspoň 14 dní bez antibakteriálneho zásahu napr. chlorhexidínom, resp. priamo pred odberom odporúčame nepoužívať antibakteriálne prípravky (napr. ústne vody).

Pred odberom vzoriek by mal byť supragingiválny povlak odstránený a miesto odberu vzoriek by malo byť vysušené. Pretože analyzované baktérie majú anaeróbny alebo fakultatívne anaeróbny spôsob života, vzorky by mali byť odobraté z hlbokých vačkov. Vzorky by sa nemali odoberať z vačkov, ktoré v dôsledku predchádzajúceho vyšetrenia krvácali.

Cieľovým materiálom odberu je zmes DNA bakteriálnej flóry subgingiválnych vačkov a DNA pacienta zo slín a okolitých tkanív.

Postup: Špeciálne odberové papierové čapíky zaviesť do parodontálnych alebo periimplantačných vačkov na viacerých miestach, podržať aspoň 10 sekúnd a následne vložiť do pribalenej skúmavky, uzavrieť vrchnákom a odoslať s vyplnenou žiadankou na adresu pracoviska. Všetky zaslané čapíky sú v laboratóriu spracovávané ako jedna vzorka.

Subgingiválny odber pre cielené vyšetrenie z jedného miesta sa využíva na špecializované vyšetrenie patogénov vo zvolenej lokalite. V tomto prípade sa do odberovej skúmavky kolektujú iba čapíky z príslušného miesta odberu a nemiešajú sa navzájom.

Videonávod ako postupovať pri odbere gingiválneho steru si môžete pozrieť tu https://youtu.be/Rs_x-VIVyTE

Transport: Papierové čapíky sa môžu skladovať a prepravovať vysušené. Keďže analýza je založená na vyšetrení DNA, nemusia sa dodržiavať žiadne osobitné podmienky prepravy. Malo by sa však vyhnúť dlhodobej zásielke (napr. cez víkend alebo sviatok), preto v prípade potreby môžete uchovávať krátkodobo vzorky v chladničke.