logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Di-George syndróm

Rozsah vyšetrenia: TBX1

Analyzačná metóda: MLPA analýza

Zdieľať:

DiGeorge syndrome (DGS, https://omim.org/entry/188400) comprises hypocalcemia arising from parathyroid hypoplasia, thymic hypoplasia, and outflow tract defects of the heart. Disturbance of cervical neural crest migration into the derivatives of the pharyngeal arches and pouches can account for the phenotype. Most cases result from a deletion of chromosome 22q11.2 (the DiGeorge syndrome chromosome region, or DGCR). Several genes are lost including the putative transcription factor TUPLE1 which is expressed in the appropriate distribution. This deletion may present with a variety of phenotypes: Shprintzen, or velocardiofacial, syndrome (VCFS; 192430); conotruncal anomaly face (or Takao syndrome); and isolated outflow tract defects of the heart including tetralogy of Fallot, truncus arteriosus, and interrupted aortic arch. A collective acronym CATCH22 has been proposed for these differing presentations. A small number of cases of DGS have defects in other chromosomes, notably 10p13 (see 601362). In the mouse, a transgenic Hox A3 (Hox 1.5) knockout produces a phenotype similar to DGS as do the teratogens retinoic acid and alcohol.

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Zoznam ambulancií klinickej genetiky nájdete na http://sslg.sk/index.php/sslg/pracoviska.

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejedzte ani nepite. Optimálne podmienky na odber sú ráno pred umytím zubov.

2. Otvorte sáčok s odberovou súpravou a opatrne vyberte vrchnák s tyčinkou z tuby.

3. Opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierajte v ústnej dutine povrch vnútornej strany líca tak, aby bol celý povrch tampónu pokrytý.

4. Následne tyčinku opatrne vložte do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe nechajte sušiť aspoň jednu hodinu.

5. Tubu označte menom vzorky.