logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Dysostosis cleidocranial

Rozsah vyšetrenia: RUNX2 - kódujúca sekvencia

Analyzačná metóda: Masívne paralelné sekvenovanie, priame sekvenovanie

Zdieľať:

The main clinical features of CCD (https://omim.org/entry/119600) include persistently open skull sutures with bulging calvaria, hypoplasia or aplasia of the clavicles permitting abnormal facility in apposing the shoulders, wide pubic symphysis, short middle phalanx of the fifth fingers, dental anomalies, and often vertebral malformation.

See 168550 for a discussion of the combination of cleidocranial dysplasia and parietal foramina. Pycnodysostosis (265800) and mandibuloacral dysplasia (248370) are disorders to be considered in the differential diagnosis of cleidocranial dysplasia. Acroosteolysis and bone sclerosis with tendency to fracture are differentiating features of pycnodysostosis.

Mundlos (1999) provided a review of the clinical features of cleidocranial dysplasia and the molecular basis of this disorder.

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Zoznam ambulancií klinickej genetiky nájdete na http://sslg.sk/index.php/sslg/pracoviska.

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejedzte ani nepite. Optimálne podmienky na odber sú ráno pred umytím zubov.

2. Otvorte sáčok s odberovou súpravou a opatrne vyberte vrchnák s tyčinkou z tuby.

3. Opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierajte v ústnej dutine povrch vnútornej strany líca tak, aby bol celý povrch tampónu pokrytý.

4. Následne tyčinku opatrne vložte do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe nechajte sušiť aspoň jednu hodinu.

5. Tubu označte menom vzorky.