logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

LEGAL

495€

V rámci nášho pracoviska pôsobí jeden súdny znalec z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý vykonáva súdno-znaleckú činnosť v tomto odbore: Mgr. Marian Baldovič, PhD.

O vypracovanie súdno-znaleckého posudku môže požiadať nielen súd, ale aj súkromné osoby a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom. Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť.

Odber (výter ústnej sliznice) musí vykonať súdny znalec osobne, preto je s ním treba dohodnúť termín a miesto odberu. Mimo Bratislavy sa však vykonáva odber len výnimočne. 

Vyhotovenie súdno-znaleckého posudku si objednajte priamo u súdneho znalca, telefonicky alebo e-mailom:

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Tel.: 0907 596 515  
E-mail: baldovic@ghc.sk

 

Zdieľať: