logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

Oculodentodigital syndróm

Rozsah vyšetrenia: GJA1 - kódujúca sekvencia

Analyzačná metóda: Masívne paralelné sekvenovanie, priame sekvenovanie

Zdieľať:

Oculodentodigital syndrome (https://omim.org/entry/164200) is characterized by a typical facial appearance and variable involvement of the eyes, dentition, and fingers. Characteristic facial features include a narrow, pinched nose with hypoplastic alae nasi, prominent columella and thin anteverted nares together with a narrow nasal bridge, and prominent epicanthic folds giving the impression of hypertelorism. The teeth are usually small and carious. Typical eye findings include microphthalmia and microcornea. The characteristic digital malformation is complete syndactyly of the fourth and fifth fingers (syndactyly type III) but the third finger may be involved and associated camptodactyly is a common finding (summary by Judisch et al., 1979).

Neurologic abnormalities are sometimes associated (Gutmann et al., 1991), and lymphedema has been reported in some patients with ODDD (Brice et al., 2013). See review by De Bock et al. (2013).

Genetic Heterogeneity of Oculodentodigital Syndrome

An autosomal recessive form of ODDD (257850) is also caused by mutation in the GJA1 gene, but the majority of cases are autosomal dominant.

 

K vyšetreniu je potrebná indikácia klinického genetika a nutné absolvovať genetickú konzultáciu.

Zoznam ambulancií klinickej genetiky nájdete na http://sslg.sk/index.php/sslg/pracoviska.

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejedzte ani nepite. Optimálne podmienky na odber sú ráno pred umytím zubov.

2. Otvorte sáčok s odberovou súpravou a opatrne vyberte vrchnák s tyčinkou z tuby.

3. Opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierajte v ústnej dutine povrch vnútornej strany líca tak, aby bol celý povrch tampónu pokrytý.

4. Následne tyčinku opatrne vložte do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe nechajte sušiť aspoň jednu hodinu.

5. Tubu označte menom vzorky.