logo
Kontaktné údaje

Testy otcovstva: +421 948 627 273

Administratíva: +421 2 4319 1912

Odborné konzultácie: +421 2 4524 1268

Odberové miesto MOM: +421 940 620 587

Informácie Covid testy: mom@ghc.sk

Covid-19 PCR výsledky: korona@ghc.sk

TromboGen

120€

Rozsah vyšetrenia: gén F5 - variant Leiden, c.1691G>A,  gén F5 – variant R2, gén F2 - variant c.20210G>A, gén MTHFR - varianty c.677C>T, c.1298A>C, gén PAI1 - variant alela 4G/5G

Analyzačná metóda: multiplexná fragmentová PCR analýza

 

 

Zdieľať:

Trombofília je asociovaná so zvýšeným rizikom tvorby krvných zrazenín (trombov), ktoré môže predchádzať procesu trombózy, pričom ide o multifaktoriálne ochorenie (pôsobenie DNA variantov viacerých génov, ako aj faktorov prostredia).

 

Gén F2 kóduje Faktor II (protrombín), ktorý sa v procese zrážania krvi aktivuje na trombín. Prítomnosť variantu G20210A (resp. c.*97G>A) zvyšuje hladinu protrombínu v krvi, čo vedie k zvýšenej zrážanlivosti krvi. Frekvencia variantu v európskej populácii je cca 2-3%.

 

Varianty v géne F5, G1691A (Leidenský variant, resp. c.1601G>A) a R2 H1299R (resp. c.4070A>G) spôsobujú rezistenciu na APC (aktivovaný proteín C) a následne vedú k zvýšenej zrážanlivosti krvi. Výskyt variantu G1691A v európskej populácii je cca 3-7%.

 

Varianty C677T (resp. c.665C>T) a A1298C (resp. c.1286A>C) v géne MTHFR, ovplyvňujú enzým, ktorý zabezpečuje metabolickú premenu homocysteínu na metionín. Hromadenie homocysteínu môže mať za následok vznik aterosklerózy a trombózy. Variant C677T vedie k vzniku termolabilnej formy enzýmu a jeho aktivita je u heterozygotov znížená o 45% a u mutovaných homozygotov o 80%. V európskej populácii sa variant vyskytuje vo frekvencii okolo 30%. Variant A1298C génu MTHFR spôsobuje zníženie katalytickej aktivity enzýmu, ale nie zvýšenie homocysteínu v krvnom sére. Frekvencia výskytu rizikovej alely C v európskej populácii je približne 33%.

 

Variant c.-820_-817G(4_5), resp. 4G/5G génu PAI1 (resp. SERPINE1) inhibuje plazminogénové aktivátory (PA) transformujúce plazminogén na plazmín. Plazmín ovplyvňuje rôzne fyziologické procesy, ako sú fibrinolýza, zápal alebo hojenie tkaniva. Vysoké hladiny PAI1 proteínu vedú k zníženej premene plazminogénu na plazmín a sú asociované s obezitou, či metabolickým syndrómom. Prítomnosť alely 4G je asociovaná s vyššou hladinou proteínu PAI1 a následne s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody.

Nie je k dispozícii

Periférna krv

- 1-2 ml žilovej krvi do skúmaviek s EDTA (napr. Vacutainer – ružový vrchnák), používané aj na krvný obraz

- po odbere krátkodobo (2-5 dní) skladovať pri 4-8°C, príp. pri izbovej teplote – max. 24 hod.

- štandardne nemraziť, v prípade zmrazenia je nutné transportovať zmrazené, opakované zmrazovanie degraduje DNA

- transport – krátkodobý pri bežnej teplote, aj poštou (1-2 dni), dlhodobý pri 4-8°C

 

Bukálny ster:

1. Pred odberom približne hodinu nič nejesť a nepiť (okrem vody); takisto dojča nesmie byť dojčené najmenej pol hodiny pred odberom.

2. Vybrať tyčinku z tuby a opakovanými krúživými pohybmi hore-dolu (asi 10x) stierať povrch vnútornej strany líca (v ústnej dutine) tak, aby bol celý povrch vatového tampónu pokrytý sterom.

3. Tyčinku vložiť do príslušnej tuby a v horizontálnej polohe sušiť na vzduchu najmenej jednu hodinu, radšej však viac. Zabezpečiť, aby sa vatového tampónu nikto nedotkol.