DentalBAC

70,00 

Test DentalBAC zisťuje prítomnosť bakteriálnych faktorov podieľajúcich sa na vzniku parodontitídy, čím môže významne prispieť k včasnej diagnóze, zvoleniu optimálnej liečby, prípadne prijatiu vhodných preventívnych opatrení.

Detekcia 12 základných paropatogénnych baktérií:

  • Vysoko patogénne typy: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola, Tannerella forsythia, Filifactor alocis
  • Stredne patogénne typy: Prevotella intermedia, Parvimonas micra, Fusobacterium sp., Campylobacter rectus
  • Nízko patogénne typy: Eikenella corrodens, Capnocytophaga gingivalis, Eubacterium nodatum
Trvanie testu:

Výsledok vám zašleme najneskôr do pracovných 15 dní od prijatia vzorky do laboratória.

Odber vzorky:

Gingiválny ster (z parodontálnych vačkov) – odporúčame, aby uvedený odber uskutočnil príslušný lekár špecialista (zubár, alebo dentálny hygienik).

Zoznam všetkých lekárov a ambulancií s ktorými spolupracujeme a u ktorých môžete test tiež uskutočniť nájdete tu https://ghcgenetics.sk/

Kúpiť ihneď Viac info