Detailné informácie o ochorení/probléme

Termín “parodontálne ochorenia” zahŕňa širokú škálu chronických zápalových stavov ďasien (alebo mäkkých tkanív obklopujúcich zuby), alveolárnej kosti a väzív (kolagénové vlákna spojivového tkaniva, ktoré pripájajú zub k alveolárnej kosti). Parodontitída je multifaktoriálne chronické ochorenie, pre vznik ktorého je nevyhnutná prítomnosť určitého druhu alebo množstva baktérií, neregulovanej imunitnej odpovede organizmu a ďalších rizikových faktorov (fajčenie, diabetes, nedostatočná orálna hygiena). Zásadným rizikovým faktorom vzniku a rozvoja parodontitídy je prítomnosť tzv. paropatogénnych baktérií, ktoré sú podľa stupňa patogenity zaradené do komplexov. Exotoxíny produkované paropatogénnymi baktériami sú priamo spojené so vznikom a progresiou zápalu. Dôsledkom je strata tkanív parodontu a alveolárnej kosti.

Hlavnou vysoko patogénnou baktériou zaradenou do samostatného fialového komplexu je Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), ktorý odoláva imunitnej odpovedi hostiteľa a enzymaticky ničí napadnuté tkanivo. Druhou, resp. treťou najrozšírenejšou baktériou pri chronickej parodontitíde je podľa odbornej literatúry Filifactor alocis (Fa), pričom asociovaný je s neúspešnou endodontickou liečbou. U pacientov s agresívnou parodontitídou je prítomnosť Fa spolu s Aa v subgingiválnom tkanive spojená s úbytkom kostnej hmoty.

Baktérie červeného komplexu, kde zaraďujeme Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forsythia (Tf)  a Treponema denticola (Td), sú vysoko patogénne baktérie schopné degradovať napadnuté tkanivo a migrovať v epitelových bunkách.

Baktérie oranžového komplexu sú stredne až vysoko patogénne a vytvárajú spojenie medzi skorými kolonizátormi a baktériami červeného komplexu. Patria sem paropatogénne baktérie Prevotella intermedia (Pi), Parvimonas micra (Pm) a Fusobacterium nucleatum (Fn) Vyšetrením detegujeme v rámci rodu Fusobacterium prítomnosť viacerých druhov: F. nucleatum, F. periodonticum, F. naviforme (Fsp).

Oranžový združený komplex (Campylobacter rectus (Cr) a Eubacterium nodatum (En)) predstavuje baktérie, tzv. skorých kolonizátorov, ktoré majú stredný patogénny potenciál a sú súčasťou biofilmu, čím vytvárajú podklad pre pôsobenie ďalších baktérií.

Baktérie tzv. zeleného komplexuEikenella corrodens (Ec) a Capnocytophaga gingivalis (Cg), ktoré patria medzi nízko patogénne typy.

Pre koho je určené, príznaky/prejavy ochorenia

Test určený pre jedincov:

 • so skorým nástupom parodontitídy (od 15. roku)
 • s pozitívnou rodinnou anamnézou
 • na potvrdenie diagnostiky parodontitídy
 • pri kontrole pretrvávajúceho zápalu ďasien
 • pred plánovanou chirurgickou, čeľustno-ortopedickou a implantologickou liečbou
 • tehotné ženy s chronickou gingivitis a parodontitídou pre určenie rizika agresivity actinomycetemcomitans a P. gingivalis, ako prevenciu rizikovej gravidity (ich toxíny sú krvnou cestou dopravené k placente)
 • pred transplantáciou tkanív a orgánov
 • u ktorých je požiadavka na zistenie a vylúčenie orálnej fokálnej infekcie a zároveň so závažnými systémovými ochoreniami – kardiovaskulárne ochorenia, reumatoidná artritída a ďalšie autoimunitné ochorenia, diabetici, onkologické ochorenia, pred liečbou bisfosfonátmi a iné
Ako mi pomôže výsledok DNA testu, čo sa dozviem

Hlavné prednosti testu:

 • skoré odhalenie rôznych foriem parodontitídy a zníženie rizika rakoviny, zubných problémov v tehotenstve, osteoporózy, alzheimerovej choroby, mŕtvice, kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky
 • výsledok testu ako podklad pre cielenú antibakteriálnu liečbu
 • odhalenie latentných zápalov pred implantologickým zákrokom
 • diagnostika periimplantitídy
 • radikálne odstránenie zdroja fokálnej infekcie dentogénneho pôvodu pred transplantáciou tkanív a orgánov
 • určenie rizika agresivity actinomycetemcomitans a P. gingivalis ako prevenciu rizikovej gravidity
Rozsah DNA testu, varianty, gény

DNA detekcia 12 paropatogénnych baktérií – Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa), Campylobacter rectus (Cr), Capnocytophaga gingivalis (Cg), Eikenella corrodens (Ec), Eubacterium nodatum (En), Fusobacterium sp. (Fsp), Parvimonas micra (Pm), Prevotella intermedia (Pi), Porphyromonas gingivalis (Pg), Tannerella forsythia (Tf), Treponema denticola (Td)

Úhrada poisťovňou/indikačné kritériá

Indikačné kritériá ZP Union:

 • poistenci so skorým nástupom parodontitídy (od 15. roku) a/alebo pozitívnou rodinnou  anamnézou
 • poistenci s parodontitídou – pre potvrdenie diagnózy parodontitídy a pri kontrole pretrvávajúceho zápalu
 • poistenci s parodontitídou – pred plánovanou chirurgickou, čelustno-ortopedickou liečbou, pred implantologickou liečbou na vylúčenie genetického a mikrobiálneho rizika a stanovenie prognózy, kontrola prítomnosti A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis (u ktorých bolo dokázané dlhodobé pretrvávanie v kostných lakúnach po extrakcii zubov s parodontitídou)
 • tehotné ženy s chronickou gingivitis a parodontitídou pre určenie rizika agresivity A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis ako prevenciu rizikovej gravidity (ich toxíny sú krvnou cestou dopravené k placente)
 • poistenci s parodontitídou pred transplantáciou tkanív a orgánov (pre indikáciu radikálneho odstránenia zdroja fokálnej infekcie dentogénneho pôvodu)
 • poistenci, u ktorých je požiadavka na zistenie a vylúčenie orálnej fokálnej infekcie a zároveň so závažnými systémovými ochoreniami: kardiovaskulárne ochorenia, reumatoidná artritída a ďalšie autoimunitné ochorenia, diabetici, onkologické ochorenia, pred liečbou bisfosfonátmi a iné

Zoznam lekárov špecialistov, ktorí môžu indikovať vyšetrenia na zdravotnú poisťovňu Union nájdete tu https://ghcgenetics.sk/

 • diagnóza: K05.6
 • indikujúce odbornosti: 016 (stomatológia), 802 (zubné lekárstvo)
 • frekvencia: 2 x za život
Priebeh testu – vysvetlenie, odber, analýza

Po objednaní testu obdržíte e-mail s potvrdením vašej objednávky. Vzorka DNA sa väčšinou získava gingiválnym sterom z parodontálnych alebo periimplantačných vačkov.
Odberovú súpravu na odber gingiválneho steru zasielame štandardne po vytvorení objednávky spoločne s pokynmi, návodom na odber a žiadankou.
Tento druh odberu je možné vykonať svojpomocne doma, avšak odporúčame, aby uvedený odber uskutočnil príslušný lekár špecialista (zubár, alebo dentálny hygienik). Výkon odberu gingiválneho steru u špecialistu nie je v cene testu.

Návod na odber nájdete tu: https://ghcgenetics.sk/odber-vzorky/

Výsledok – ako dlho trvá, kam bude doručený

Výsledok analýzy vám bude zaslaný poštou najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia vzorky do laboratória a to na adresu uvedenú vo vašej objednávke. Ak na žiadanke uvediete vášho ošetrujúceho lekára, výsledky zašleme na adresu ambulancie.

Interpretácia výsledku a prípadná konzultácia – ako postupovať?

V prípade prítomnosti VYSOKO a STREDNE RIZIKOVÉHO bakteriálneho nálezu ODPORÚČAME zaradenie pacienta medzi rizikových pacientov so zvýšenou stomatologickou starostlivosťou a taktiež odporúčame konzultáciu u odborníka na liečbu parodontitídy.

V prípade prítomnosti NÍZKO RIZIKOVÉHO bakteriálneho nálezu NEODPORÚČAME zaradenie pacienta medzi rizikových pacientov so zvýšenou stomatologickou starostlivosťou. Avšak v prípade pretrvávania príznakov ochorenia odporúčame konzultáciu u odborníka na liečbu parodontitídy a následne zvážiť zaradenie pacienta do skupiny rizikových pacientov.

Ďalší manažment vyšetreného probanda, vrátane iných laboratórnych vyšetrení, je na posúdení príslušného lekára špecialistu. Výsledky vykonaných genetických vyšetrení odporúčame konzultovať s indikujúcim lekárom, zodpovedným za klinickú interpretáciu. Plán prevencie a liečby zostaví lekár na základe uvedených výsledkov spolu s výsledkami vyšetrenia genetickej predispozície k vzniku ochorenia, klinickými a RTG prejavmi orálnych ochorení a celkového zdravotného stavu probanda. Prípadné kontrolné vyšetrenie parodontálnych patogénov odporúčame 6 mesiacov od prvotného vyšetrenia DNA analýzy.

Zoznam všetkých lekárov a ambulancií s ktorými spolupracujeme a u ktorých môžete test tiež uskutočniť nájdete tu https://ghcgenetics.sk/