Trombofília je asociovaná so zvýšeným rizikom tvorby krvných zrazenín (trombov), ktoré môže predchádzať procesu trombózy, pričom ide o multifaktoriálne ochorenie (pôsobenie DNA variantov viacerých génov, ako aj faktorov prostredia).

Gén F2 kóduje Faktor II (protrombín), ktorý sa v procese zrážania krvi aktivuje na trombín. Prítomnosť variantu G20210A (resp. c.*97G>A) zvyšuje hladinu protrombínu v krvi, čo vedie k zvýšenej zrážanlivosti krvi. Frekvencia variantu v európskej populácii je cca 2-3%.

Varianty v géne F5, G1691A (Leidenský variant, resp. c.1601G>A) a R2 H1299R (resp. c.4070A>G) spôsobujú rezistenciu na APC (aktivovaný proteín C) a následne vedú k zvýšenej zrážanlivosti krvi. Výskyt variantu G1691A v európskej populácii je cca 3-7%.

Varianty C677T (resp. c.665C>T) a A1298C (resp. c.1286A>C) v géne MTHFR, ovplyvňujú enzým, ktorý zabezpečuje metabolickú premenu homocysteínu na metionín. Hromadenie homocysteínu môže mať za následok vznik aterosklerózy a trombózy. Variant C677T vedie k vzniku termolabilnej formy enzýmu a jeho aktivita je u heterozygotov znížená o 45% a u mutovaných homozygotov o 80%. V európskej populácii sa variant vyskytuje vo frekvencii okolo 30%. Variant A1298C génu MTHFR spôsobuje zníženie katalytickej aktivity enzýmu, ale nie zvýšenie homocysteínu v krvnom sére. Frekvencia výskytu rizikovej alely C v európskej populácii je približne 33%.

Variant c.-820_-817G(4_5), resp. 4G/5G génu PAI1 (resp. SERPINE1) inhibuje plazminogénové aktivátory (PA) transformujúce plazminogén na plazmín. Plazmín ovplyvňuje rôzne fyziologické procesy, ako sú fibrinolýza, zápal alebo hojenie tkaniva. Vysoké hladiny PAI1 proteínu vedú k zníženej premene plazminogénu na plazmín a sú asociované s obezitou, či metabolickým syndrómom. Prítomnosť alely 4G je asociovaná s vyššou hladinou proteínu PAI1 a následne s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení, predovšetkým infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody.