DentalGEN

90,00 

Test DentalGEN zisťuje genetické predispozície pacienta pre riziko vzniku parodontitídy, čím môže významne prispieť k včasnej diagnóze, zvoleniu optimálnej liečby, prípadne prijatiu vhodných preventívnych opatrení.

Detekcia DNA polymorfizmov:

  • v génoch IL1A, IL1BIL6, podieľajúcich sa na prozápalových imunitných reakciách
  • v génoch IL1RN, IL19GLT6D1, podieľajúcich sa na protizápalových imunitných reakciách/inhibícii
  • v géne TNF, podporujúcom prozápalové procesy a degradáciu kostného tkaniva
  • v géne NIN, ktorý zohráva úlohu v správnej štruktúre a funkcii T-lymfocytov
  • rizikovej alely *04 génu HLA-DRB1 súvisiacou s odbúravaním kostného tkaniva
Trvanie testu:

Výsledok vám zašleme najneskôr do pracovných 15 dní od prijatia vzorky do laboratória.

Odber vzorky:

Gingiválny ster (z parodontálnych vačkov) – odporúčame, aby uvedený odber uskutočnil príslušný lekár špecialista (zubár, alebo dentálny hygienik),
alebo Bukálny ster (ster z ústnej dutiny) – tento jednoduchý neinvazívny odber vzorky je možné vykonať z pohodlia domova.
Oba druhy odberu sú rovnocenné a nemajú vplyv na výsledok analýzy.

Zoznam všetkých lekárov a ambulancií s ktorými spolupracujeme nájdete tu https://ghcgenetics.sk/

Kúpiť ihneď Viac info