PONUKA SLUŽIEB SEKVENAČNEJ ANALÝZY:

 

1 primer – cena 38 EUR bez DPH

 

PCR

– PCR reakcia (s dodanými primermi)

– Kontrolná elektroforéza na agarózovom géli 1 PCR produktu

– Purifikácia 1 PCR produktu pred sekvenačnou reakciou

 

SEQ

– Sekvenačná reakcia 1 primer, BDTv3.1

– Purifikácia sekvenčnej reakcie

– Elektroforéza na SeqStudio, basecalling, kontrola a file export

 

2 primre – cena 50 EUR bez DPH

 

PCR

– PCR reakcia (s dodanými primermi)

– Kontrolná elektroforéza na agarózovom géli 1 PCR produktu

– Purifikácia 1 PCR produktu pred sekvenačnou reakciou

 

SEQ

– Sekvenačná reakcia 2 primer, BDTv3.1

– 2x Purifikácia sekvenčnej reakcie

– 2x elektroforéza na SeqStudio, basecalling, kontrola a file export

 

Množstevná zľava – nad 96 vzoriek, resp. na základe individuálnej dohody