Určenie individuálneho profilu DNA testovanej osoby.