Ak nie je možné získať DNA predpokladaného otca dieťaťa, možno jeho otcovstvo určiť alebo vylúčiť pomocou analýzy DNA jeho rodičov, čiže starých rodičov dieťaťa. Ide teda o určenie príbuzenského vzťahu starí rodičia – vnuk (vnučka). Aby bol výsledok testu jednoznačný, treba analyzovať aj vzorku matky dieťaťa. Ak táto vzorka nie je k dispozícii, spoľahlivosť výsledku závisí od viacerých okolností, najmä od pohlavia dieťaťa. V takom prípade odporúčame pred objednaním testu situáciu s nami konzultovať telefonicky alebo osobne.

Ak si test objednáte, zašleme vám poštou (alebo si u nás vyzdvihnete osobne) odberovú súpravu aj s návodom, podľa ktorého si v súkromí a pohodlí domova urobia všetci účastníci testu jednoduchý výter ústnej sliznice. Ak nemožno u niektorého účastníka vykonať výter ústnej sliznice, môžeme skúsiť získať DNA z neštandardnej vzorky.
Materiál nám zašlete na analýzu a uhradíte cenu testu. Ak prídete k nám do laboratória osobne, odber vám urobíme my.
Vykonáme analýzu, vypočítame pravdepodobnosť a správu s výsledkom testu vám zašleme poštou, e-mailom, alebo si ju môžete vyzdvihnúť osobne.

Pri tomto teste vyšetrujeme 15 alebo 19 (podľa konkrétnej situácie) úsekov DNA, nazývaných markery typu STR plus ďalší úsek, ktorým sa určí pohlavie vzorky. Ak je vyšetrená aj matka dieťaťa (vnúčaťa), testom sa príbuzenský vzťah starí rodičia – vnuk/vnučka buď jednoznačne vylúči, alebo sa potvrdí s pravdepodobnosťou najmenej 99,9 %. Ak matka dieťaťa vyšetrená nie je, pravdepodobnosť väčšinou dosahuje najmenej 99 %, no nie vždy. V takom prípade treba vyšetriť ďalšie znaky DNA, ktorých výber závisí od pohlavia dieťaťa a od iných okolností. Tieto vyšetrenia môžu termín vyhotovenia testu predĺžiť a vyžadujú si ďalšie náklady. Preto ak nie je k dispozícii vzorka matky dieťaťa, cena testu a termín vyhotovenia závisia od konkrétnej situácie.

Výsledok anonymného testu nemožno použiť na súde ako dôkazný prostriedok, lebo okrem samotných účastníkov testu nikto nemá istotu o pôvode analyzovaných vzoriek. Samotný laboratórny test sa však robí rovnako, ako pri súdno-znaleckom určení, takže aj výsledok musí byť rovnaký.

Test možno vykonať aj formou súdno-znaleckého posudku.