V rámci nášho pracoviska pôsobí jeden súdny znalec z odboru genetiky, odvetvie analýza DNA, menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý vykonáva súdno-znaleckú činnosť v tomto odbore: Mgr. Marian Baldovič, PhD.

O vypracovanie súdno-znaleckého posudku môže požiadať nielen súd, ale aj súkromné osoby a jeho výsledok možno uplatniť pred súdom alebo iným štátnym orgánom. Všetci zúčastnení však musia s vykonaním znaleckého dokazovania súhlasiť.

Odber (výter ústnej sliznice) musí vykonať súdny znalec osobne, preto je s ním treba dohodnúť termín a miesto odberu. Mimo Bratislavy sa však vykonáva odber len výnimočne.

Vyhotovenie súdno-znaleckého posudku si objednajte priamo u súdneho znalca, telefonicky alebo e-mailom:

Mgr. Marian Baldovič, PhD.

Tel.: 0907 596 515
E-mail: baldovic@ghc.sk