Genetické vyšetrenie, ktoré môže odhaliť predpoklady na vznik cystickej fibrózy, prípadne zistiť príčinu vašich problémov. Cystická fibróza (CF) je závažné multiorgánové ochorenie, zasiahnuté sú pľúca, tráviaci trakt, pankreas, potné žľazy a mužský reprodukčný trakt. Ochorenie je spôsobené mutáciou génu CFTR.

Prejavuje sa predovšetkým opakovanými infekciami dýchacích ciest a poruchou vstrebávania živín, čo následne vedie k celkovému neprospievaniu organizmu. U mužov spôsobuje neplodnosť. Na vznik ochorenia je nutná mutácia na oboch kópiách génu. K tomu väčšinou dochádza, keď dieťa zdedí poškodenú kópiu génu od oboch rodičov. Samotní prenášači s jednou mutáciou nie sú ochorením postihnutí. V SR je prenášačom mutácie génu CFTR každý 34. človek.