Genetické vyšetrenie, ktoré môže odhaliť predpoklady na vznik spinálnej muskulárnej atrofie, prípadne zistiť príčinu vašich problémov. Spinálna muskulárna atrofia (SMA) je genetické nervovo-svalové ochorenie charakterizované progresívnou svalovou degeneráciou, ktoré u postihnutého ovplyvňuje schopnosť chodiť, jesť a nakoniec aj dýchať.

Vyskytuje sa približne u 1 z 10 000 osôb a je najčastejšou genetickou príčinou úmrtí u dojčiat. Príčinou ochorenia je mutácia v géne SMN, ktorého nositeľom je každý 47. v populácii. Genetická analýza umožňuje odhaliť prenášače chybného génu a zamedziť riziku prenosu na ich potomkov.