Genetické vyšetrenie, ktoré môže odhaliť predpoklady na vznik ochorenia spojeného s neplodnosťou mužov, prípadne zistiť príčinu vašich problémov. Mikrodelécia Y-chromozómu je vyšetrenie špecifických oblastí chromozómu Y, ktoré sú zodpovedné za proces spermatogenézy – správnej funkcie tvorby spermií.

Mužská neplodnosť je v určitých prípadoch spôsobená prítomnosťou mikrodelécií v tzv. AZF oblastiach. V závislosti od toho, ktorý z vyšetrovaných AZF faktorov chýba, sa u mužov prejavuje znížený počet až neprítomnosť spermií v ejakuláte. Mikrodelécia je chýbajúca malá časť genetickej informácie. Analýza sa vykonáva zo vzorky odobratej krvi alebo steru z ústnej dutiny.