Leidenská mutácia – gén F5 (OMIM 612309). Gén F5 kóduje faktor V, ktorý je kľúčový v procese zrážania krvi. Leidenská mutácia (G1691A) spôsobuje zámenu aminokyseliny glutamín za arginín na pozícii 534 vo faktore V (p.Q534R), ktorý potom nemôže byť inaktivovaný APC (aktivovaný proteín C). Zvyšuje sa APC rezistencia a nedostatočné odbúravanie aktivovaného faktoru V vedie ku zvýšenej zrážanlivosti krvi. Výskyt mutácie v európskej populácii je 3-7%, v slovenskej populácii okolo 5%.

Mutácia c.20210G>A – gén F2 (Protrombín, OMIM 176930). Gén F2 kóduje faktor II, ktorý sa pri procese zrážania krvi aktivuje na trombín. Mutácia G20210A je jednobodová zámena bázy G za A v nekódujúcej oblasti génu F2 a zvyšuje hladinu protrombínu v krvi, čo vedie ku zvýšenej zrážanlivosti krvi. Frekvencia mutácie v európskej populácii je 2-3%, v slovenskej populácii okolo 2%.

Methylenetetrahydrofolate reductase deficiency (https://omim.org/entry/236250) is a common inborn error of folate metabolism. The phenotypic spectrum ranges from severe neurologic deterioration and early death to asymptomatic adults. In the classic form, both thermostable and thermolabile enzyme variants have been identified (Rosenblatt et al., 1992).