Detailné informácie o ochorení/probléme

Celiakia (gluténová enteropatia) je autoimunitné ochorenie spôsobené prítomnosťou gluténu a je geneticky podmienená HLA génmi. U predisponovaných jedincov poškodzuje predovšetkým sliznicu tenkého čreva, ale tiež ovplyvňuje imunitný systém.
Genetická predispozícia je asociovaná s variantmi HLA-génov II. triedy a väčšina ľudí s diagnostikovanou celiakiou je nositeľom aspoň jedného variantu HLA-DQ2/HLA DQ8 (90-95%). Frekvencia genetických variantov pre vážne formy celiakie je v populácii do 40%, ale len v 3%-tách sa vyvinie klinicky závažná forma celiakie charakterizovaná poškodením sliznice tenkého čreva. U ostatných foriem sa môžu vyskytovať menej závažné symptómy, pravdepodobne spojené so zníženou toleranciou na glutén (bolesti brucha, hnačky/zápchy, bolesti hlavy/kĺbov, chronická únava, poruchy koncentrácie a iné).
Genetické vyšetrenie vylučuje diagnózu celiakie približne s 99% istotou a v kombinácii s imunologicko-serologickým vyšetrením môže znížiť množstvo invazívnych endoskopií.

Laktózová intolerancia, resp. laktázová perzistencia je najčastejšia enzymatická deficiencia spôsobená zníženou alebo žiadnou aktivitou laktázy v tenkom čreve a následnou poruchou trávenia laktózy. Prevalencia je veľmi variabilná, etnicky/populačne závislá a pohybuje sa od 5% v SZ Európe po skoro 100%, v priemere sa však vyskytuje u 10-20% populácie. Laktózová intolerancia existuje v troch rôznych formách – kongenitálna, primárna, sekundárna. Primárny deficit laktázy (ATH) je najčastejším typom a postihuje asi každé šieste dieťa a dospelého po treťom roku života, keď nastáva geneticky podmienená redukcia aktivity enzýmu. Biopsia tenkého čreva je jediná metóda priamo merajúca laktázovú aktivitu, avšak z dôvodu invazívneho zákroku je často pacientmi odmietaná.
Výhodou genetického testu laktázovej perzistencie je možnosť skorej diagnostiky pred vypuknutím príznakov a zároveň diferenciálna diagnostika, resp. vylúčenie ochorení s podobným klinickým prejavom.

Histamín je úplne prirodzená, v tele sa vyskytujúca molekula, ktorá je dôležitá pre naozaj veľké množstvo telesných funkcií. V imunitnom systéme je dôležitým hráčom pri alergických reakciách a pri poranení, v mozgu ovplyvňuje prenos signálov a v žalúdku spúšťa uvoľnenie žalúdočnej kyseliny, dôležitej pre trávenie. Tak ako je to však v živote so všetkým – všetkého veľa škodí. Zvýšené množstvo histamínu sa môže prejaviť napríklad ako alergická vyrážka bez zjavnej príčiny, v mozgu zase môže spôsobiť útlm prejavujúci sa únavou a v žalúdku zvýšenou produkciou kyseliny, teda pálením záhy a s ním spojenou bolesťou brucha.
Nerovnováha medzi príjmom histamínu a možnosťou organizmu ho degradovať môže byť spôsobená zníženou aktivitou enzýmu diamino oxidázy (DAO), ktorá následne môže viesť až k vzniku histamínovej intolerancie. Táto sa prejavuje rôznorodými symptómami podobnými alergickým reakciám (nafukovanie, kŕče, hnačka, ťažké dýchanie, bolesti hlavy, hypotenzia, arytmia, rinitída, urtikária, pruritus a iné).
Výhodou genetického testu variantov asociovaných so zníženou aktivitou enzýmu diamino oxidázy (DAO) je odlíšenie primárnych (geneticky podmienených) a sekundárnych (pravdepodobne reverzibilných) foriem intolerancie.

Fruktóza je jednoduchý cukor, známy ako monosacharid, ktorý sa väčšinou nachádza v ovocí a niektorých druhoch zeleniny. Taktiež je zložkou kukuričného sirupu, ktorý sa často používa vo veľkom množstve sladených potravinách a nápojoch. Príznaky ochorenia sa u pacientov prejavia po konzumácii potravy obsahujúcej fruktózu, sacharózu alebo sorbitol, čo sa často stáva už v detskom veku.
Po požití fruktózy môžu u pacientov vzniknúť rôzne metabolické poruchy ako hypoglykémia, laktátová acidémia, hypofosfatémia, hyperurikémia, hypermagneziémia, hyperalaninémia, s klinickými prejavmi ako nevoľnosť, vracanie, nadúvanie, bolesti brucha, alebo nezdravý rast u detí.
Hereditárna intolerancia voči fruktóze vzniká v dôsledku mutácií v géne ALDOB, ktoré znížia funkciu enzýmu aldoláza B a jeho schopnosť metabolizovať fruktózu. Nedostatok funkčnej aldolázy B vedie k hromadeniu fruktóza-1-fosfátu v pečeňových bunkách, čo je toxické a vedie k smrti pečeňových buniek a chronickému poškodeniu obličiek.
Intolerancia voči fruktóze je recesívne ochorenie, čo znamená, že pacient je nositeľom dvoch mutovaných aliel génu ALDOB. Najčastejšie mutácie sú A149P, A174D, N334K a del4E4, ktoré boli identifikované u viac ako 90% pacientov.

Pre koho je určené, príznaky/prejavy ochorenia

Pre všetkých s nasledujúcimi prejavmi ochorenia:

 • rodičia trpia dedičnou laktózovou, fruktózovou intoleranciou
 • hnačka alebo zápcha
 • nafukovanie, plynatosť
 • borborygmy – hlasné kŕkvanie v bruchu vzniknuté pri črevných pohyboch
 • chudnutie
 • nevoľnosť, zvracanie
 • poruchy rastu a neprospievanie u detí
 • slabosť a únava
 • závažné bolesti brucha
 • anémia, chudokrvnosť
 • osteopénia alebo osteoporóza (rednutie kostí)
 • neurologické symptómy: motorická slabosť, parestézie (mravčenie), ataxie, záchvaty
 • silné nechutenstvo voči ovociu a zelenine
 • vyrážky, žihľavka, začervenanie, svrbenie na pokožke
 • výtok z nosa alebo zapchatý nos
 • začervenané, svrbiace alebo slziace oči
 • kýchanie
 • poruchy menštruačného cyklu
Ako mi pomôže výsledok DNA testu, čo sa dozviem

Genetické vyšetrenie umožňuje určiť:

 • či máte predispozíciu na celiakiu, prípadne môže pomôcť stanoviť definitívnu diagnózu
 • aký variant je u vás prítomný a či má vplyv na funkciu laktázy
 • či sa jedná o histamínovú intoleranciu geneticky podmienenú alebo získanú v priebehu života, prípadne či máte na vznik histamínovej intolerancie dedičné predpoklady
 • u asymptomatickej osoby prítomnosť, respektíve predpoklad vzniku fruktózovej intolerancie
Rozsah DNA testu, varianty, gény

HLA alely génov DQA1 a DQB1 (haplotypy HLA-DQ2.2, HLA-DQ2.5 a HLA-DQ8)
DNA polymorfizmy v géne LCT (c.-13910T>C, c.-22018A>G)
gén AOC1 (c.-691G>T, rs2052129, c.-594A>T, rs2268999, c.47C>T, rs10156191, c.995C>T, rs1049742)
Vyšetrenie génu ALDOB:
c.448G>C, p.(Ala150Pro), rs1800546
c.524C>A, p.(Ala175Asp), rs76917243
c.1005C>G, p.(Asn335Lys), rs78340951
c.360_363del, p.(Asn120Lysfs*32), rs387906225

Úhrada poisťovňou/indikačné kritériá

Vyšetrenie je možné absolvovať len v samoplatcovskom režime.

Priebeh testu – vysvetlenie, odber, analýza

Po objednaní testu obdržíte e-mail s potvrdením vašej objednávky. Vzorka DNA sa väčšinou získava sterom z ústnej dutiny alebo odberom krvi.
Ster z ústnej dutiny môžete vykonať sami v pohodlí svojho domova pomocou odberovej sady, ktorú štandardne zasielame spoločne s pokynmi, návodom na odber a žiadankou.
Ak preferujete odber krvi, tak je možné ho podstúpiť u vášho ošetrujúceho lekára. Samotný odber krvi ani skúmavka na krv (EDTA ako na krvný obraz) nie sú v cene testu.
Oba druhy odberu sú však rovnocenné a nemajú vplyv na výsledok analýzy.

Výsledok – ako dlho trvá, kam bude doručený

Výsledok analýzy vám bude zaslaný emailom najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia vzorky do laboratória a to na adresu uvedenú vo vašej objednávke. Heslo na otvorenie dokumentu s výsledkom je rodné číslo testovanej osoby, ktoré ste uviedli na žiadanke (bez lomky). Ak na žiadanke uvediete vášho ošetrujúceho lekára, výsledky zašleme poštou na adresu ambulancie.

Interpretácia výsledku a prípadná konzultácia – ako postupovať?

Interpretácia je detailne popísaná vo výsledku DNA testu.
V prípade detekcie variantov asociovaných s niektorou z vyššie uvedených intolerancií vás odporučíme na konzultáciu s našim klinickým genetikom, ktorý vám všetko vysvetlí a navrhne vhodné opatrenia.